Recursos

Què tenim? Presentació de l’Església, Capella. Sagristia, magatzem, office.. la nostra modèstia

Què necessitem? Dos nivells:

  • Suport i sosteniment de l’Administració Pública
  • Necessitats materials