Sense Llar /El Carrer

En aquest espai es recull la situació real de les persones al carrer al Districte de Ciutat Vella (Raval i Gòtic) de Barcelona.

Actualment hi ha 1026 persones vivint en soledat al carrer. 434 en assentaments col·lectius. 2006 persones allotjades en residències d’acollida. Un total de 3382 persones al carrer (Diagnòstic 2017. XAPSLL Barcelona)

24 hores al dia deambulant sense rumb, sense res qué fer, sense comunicar-se, invisibles.

Perfil d’aquestes persones. Susbsistència. Estadístiques

Les històries d’acollida són: ( afegir relats)