Organització

  1.  Adequar i organitzar els espais d’acollida tenint en compte les diferents necessitats de l’activitat litúrgica i celebrativa, de les persones sense llar, dels grups i comunitats així dels turistes que visiten l’art del monestir.
  2. Promoure l’escolta personalitzada, la formació i l’acompanyament de grups des de les diverses situacions, procurant el reconeixement de cada persona, desplegant el suport mutu així el compromís des de la força espiritual que emergeix de l’interior i de les relacions.
  3. Desplegar el voluntariat de servei a les persones sense llar i promoure les relacions de fraternitat entre tots.
  4. Generar propostes de caràcter espiritual, cultural i ocupacional que permetin participar i inter-actuar a les persones.
  5. Vincular les persones i grups que participen en els problemes socials de l’entorn amb les organitzacions i serveis públics o privats que ofereix la ciutat segons les seves expectatives, necessitats i potencialitats.
  6. Comunicar significativament la urgència de l’atenció a les persones excloses i descartades sent “veu dels que no tenen veu”
  7. Promoure els mitjans econòmics per a la realització del projecte des de l’administració adequada i transparent dels béns i aportacions.

 

Febrer de 2019