Econòmicament

Comptes 2018

Resum executiu sobre l’estat de l’economia a l’Hospital de Campaña  en 2018

– No hi ha subvencions ni un altre tipus d’ajuda per part de les Administracions

– Per tant tot el finançament de l’acció d’acolliment i acompanyament a les persones vulnerables, es realitza via les activitats pròpies i donacions d’entitats, empresa i persones privades

– Infraestructura. L’església de Santa Anna la construcció de la qual s’inicia en el segle XII, requereix constants treballs de manteniment i rehabilitació per a adaptar el conjunt arquitectònic a la prestació de serveis als acollits.

Aquest cost de rehabilitació i manteniment també es precisa en els espais monumentals per a poder llogar-los amb la finalitat de generar ingressos per a finançar l’acció d’acolliment

Els costos d’energia necessària per a mantenir l’espai amb un nivell de confortabilitat suficient són molt elevats per les característiques de la construcció

– Ingressos privats externs.

 •   Donacions d’entitats socials. Càritas Diocesana  de Barcelona i Missatgers de la Pau
 •   Donacions d’entitats financeres / empresarials . CaixaBank, Winfor
 •   Donacions en espècies i serveis. Banc d’Aliments, Feeding, Hard Rock Cafè..
 •   Esdeveniments i concerts promoguts per fundacions i entitats. Fundació Victoria dels Àngels, Marina Rosell…

– Ingressos de generació pròpia

 •   Lloguers d’espais per a esdeveniments i concerts
 •   Esdeveniments i concerts propis. Jornades de portes obertes
 •   Creació de projectes d’ajuda. Tornar a somiar, Recuperació autoestima. ´´´

– Costos d’estructura

 •   Personal educador social acollits
 •   Personal coordinació equips de voluntaris
 •   Sagristà
 •   Personal atenció consigna pertinences acollits

– Despeses

 •   Consums
 •   Manteniment, reparacions i rehabilitació
 •   Creació i producció de materials per a esdeveniments propis
 •   Tallers d’activitat
 •   Comunicació
 •   Administració

contes santa anna